Een vos verliest wel zijn haar maar niet zijn streken !

Bouw van een ARDF-ontvanger stap voor stap.

Het schema

Het schema
Auteur : PA0HRX

vrijdag 4 november 2011

Het schema : deel 4
De oscillatorkring en de handregeling.
We weten al dat het aktieve gedeelte van de oscillator zich in de TCA440 bevindt , dus kunnen we ons hier beperken tot de passieve componenten .Wederom zien we hier een afgestemde kring dmv de TOKO 3333R spoel en het daarrond hangend condensatorennetwerk waarbij ook de varicap D1 behoort .Zoals al beschreven bij de BFO moeten we goed opletten wat de fasedraaiïng en de rondgaande versterking betreft.
De versterking zit in het ic en daar hebben we weinig vat op maar met de fasedraaiïng kunnen we wel iets verkeerd doen . Het is dus goed opletten welke spoel-pin je aan welke ic-pin aanknoopt .We hebben hier namelijk te doen met een Hartley oscillator en de noodzakelijke terugkoppeling gebeurt hier door een aftakking op de spoel . Deze aftakking ligt niet in het midden , en het zou wel eens kunnen zijn als je b.v. pin 1 en 3 van de spoel zou omkeren dat het spul niet meer oscilleert . Gelukkig hebben we een print ontwikkeld waardoor je geen fouten kunt maken . Kleine opmerking : pin 5 op het schema van de spoel bestaat eigenlijk niet , dit moet pin 6 zijn .
De trimmer C11 staat parallel met C28 en dienen tesamen om de oscillator " in de band" te brengen .De afstemming zelf gebeurt dus met de varicap . De varicap is een gelijkspanningsgeregelde condensator .De regelspanning wordt aangeboden via R4 en via een spanningsdeler bestaande uit R7,R6 als potentiometer en R5 . R7 en R5 bepalen de onder en bovensgrens voor het afstembereik . het één en ander hangt natuurlijk af van hoever de spoel geregeld staat .Merk ook op dat de varicap ( zoals steeds) in sperzin geschakeld is . De kathode ligt hier aan de + . Daardoor trekt deze diode heel weinig stroom en is R4 dan ook van hoge waarde.
Bij C10 en C28 staat respectievelijk N150 en N750 vermeld . Dit komt overeen met een bepaalde kleurcode op de condensator en wilt zeggen dat ze een Negatieve temperatuurscoëfficient hebben . Waarom ? Om de drift mogelijks te compenseren van de schakeling . De spoel heeft namelijk een positieve temperatuurscoëfficient en zo heffen ze ,zo goed en kwaad als het kan, elkaar op , dit ten voordele van de frequentiestabiliteit.
Wat staat er nog op het schema ? Condensator C12 die een ontkoppelde rol speelt en eigenlijk wel belangrijk is als men het hoogfrequent schema zou bekijken van de oscillatorkring .
De kathode van de varicap die op DC gebied aan de + van de voeding ligt , ligt eigenlijk op AC ( dus HF )-gebied aan de massa ! .Dit dankzij deze C12 .Eigenlijk is dit ook voor de spoel het geval.
C13 legt ook één kant van de secundaire van de spoel aan massa.

De spanningsdeler R14 met R8 tesamen met C16 hebben we eigenlijk al verklapt in de beschrijving van de TCA440, evenzo de ontkoppelingscondensator C14.
Deze dient om de MF-versterking te regelen en onrechtstreeks dus ook het LF . Hiermee sparen we een volumeregelaar uit .

De afregeling bespreken wij bij de indienstname/metingen van de print .

Geen opmerkingen:

Een reactie posten