Een vos verliest wel zijn haar maar niet zijn streken !

Bouw van een ARDF-ontvanger stap voor stap.

Het schema

Het schema
Auteur : PA0HRX

maandag 28 november 2011

Bouwstap #2 : De BFO,de mengtrap en de MF-filter [meetblad]

Allereerst de DC-waarden .
Eigenlijk is dat een beetje moeilijk omdat de BFO bij het aansluiten van de spanning zowiezo al staat te oscilleren en er steeds HF op de DC spanningen aanwezig is .
Wie daarom toch de DC -waarden wilt meten zal een extra ( voorlopige ) condensator van 10 - 100nF moeten solderen van de collector van T2 naar massa. hierdoor stopt de oscillatie.
U krijgt dan volgende waarden ( steeds gemeten t.o.v massa):
1. Over D2 staat 0,34 VDC
2. Over D2 + D3 samen ( knooppunt D3 - R12 - C19 )staat 0,70 VDC.
3. Op de collector van T2 staat ca 2VDC , dit is afhankelijk van de transistor zijn DC versterkingsfaktor en die kunnen nogal wat schommelen .
4. Op de basis van T2 staat ongeveer 0,6VDC.

Dit zijn de DC-waarden , meer valt er niet te meten .

De AC ( HF) waarden zoals steeds met oscilloscoop ( vergeet niet de voorlopige condensator te verwijderen!.Gemeten met probe x 10 , dit om een zo klein mogelijke lastcapaciteit te hebben .De waarden zijn wel omgerekend , dus echte waarden .

1. Op de collector van T2 : HF met een waarde van 6Vpp.( zie foto)
2. Over diode D2 : 500mVpp boven de nullijn ( zie foto).
3. Op knooppunt D3 - C19 - R12 , niets meer , logisch C19 sluit dit kort naar massa.
4. Over weerstand R15 : 300mVpp rond de nullijn. Logisch de BFO-frequentie valt in de doorlaatband van het filter en wordt enigzins verzwakt .Vergelijk eens met meetpunt 2.
Nog een opmerking : de voedingsstroom met deze bijkomende trap is nagenoeg niet gestegen en bedraagt nog ongeveer 8mA

Over collector T2. De vlakke lijn is de nullijn , zo ziet U ook of er een DC-component bijzit of niet

Over diode D2: signaal wordt geclampd door de diode.

Over weerstand R15: zoals U ziet laat dit filter geen DC door .

Meer uitleg over werking vindt u ook nog onder de rubriek " de praktijk deel 1 de BFO en mixer" .

Geen opmerkingen:

Een reactie posten