Een vos verliest wel zijn haar maar niet zijn streken !

Bouw van een ARDF-ontvanger stap voor stap.

Het schema

Het schema
Auteur : PA0HRX

donderdag 3 november 2011

Het schema : deel 3Voor dat we onze soldeerbout warm stoken ga ik eerst in vogelvlucht ic TCA440 uitleggen .
Zie daarvoor bijstaande figuur .
De TCA440 is van oorsprong van Siemens en bevat de volledig functie van een AM-ontvanger met alles der-op en der-aan wat nodig is , uitgenomen een LF-eindtrap .
Buiten de algemene spanningsstabilisator ( 3,5V) die voor bijna alle blokken telt zien we van links naar rechts de volgende blokjes .
De pr├ęstage of RF ingangstrap Hierbij zijn pin 1 en 2 de symmetrische ingangen , is pin 3 de ingangspin om de versterking te regelen ( regelbereik 38 dB , dat is ongeveer 80 x in spanning) en geeft zijn uitgangssignaal inwendig af aan de mixer.De mixer zelf heeft nog een tweede ingang natuurlijk en deze komt van het oscillatorblokje .De mixer heeft twee uitgangen ( pin 15 en 16), daardoor krijgt men de kans om enerzijds een afgeleid regelsignaal te maken om de RF -ingangstrap te sturen en anderzijds de mogelijkheid het gewenste signaal uit te filteren uit de brij mengprodukten die ontstaan zijn in de mixer.
De oscillator zelf bevat de aktieve onderdelen en hoeft enkel uitwendig voorzien worden in een afgestemde kring op de juiste frequentie . Pinnen 4 , 5 en 6 zorgen voor de gewenste aansluiting .
Nadat de gewenste midden frequentie uitgefilterd is , wordt dit weer aangeboden aan pin 12 zijnde de ingang van de eerste middenfrequenttrap ( IF -stage) van in het totaal vier trappen die in cascade staan ( achtereenvolgend) . Merk op dat de eerste drie trappen inwendig voorzien kunnen worden van een regelsignaal uit het blokje if-gain control .
De totale versterking van deze trappen is niet min .Een totaal van 62dB ( 1250 x in spanning) is het regelbereik.Tezamen met het eerste regelbereik zitten we aan 100000 x !)
Het is trouwens zo dat eerst de derde trap geregeld wordt en dan in stapjes pas de tweede en als laatste de eerste.
Het laatste regelbereik doen we handmatig met onze potmeter R9 die binnenkomt aan pin 9 van de IF-gain control .De pr├ęstage regelen we niet en staat vast ingesteld door R3 en ontkoppeld met C5.
De IF-gain control heeft nog een uitgang waarop een S-meter kan aangesloten worden . Dit is in dit ontwerp niet gedaan en wordt niet als een gemis beschouwd. Ons oor kan sneller en beter verschillen detekteren .
Dan schiet er nog over pin 11 en 13 , hiermee ontkoppelen we de eerste middenfrequenttrap en pin 7 die uiteindelijk ons versterkt en geregeld middenfrequentsignaal aanbiedt. Pin 16 is de voeding voor de mixer en pin 14 de algemene voeding voor de stabilisator . Dankzij de inwendige stabilisator hoeven we ons geen zorgen maken over stabilteit van de voedingsspanning .

Geen opmerkingen:

Een reactie posten