Een vos verliest wel zijn haar maar niet zijn streken !

Bouw van een ARDF-ontvanger stap voor stap.

Het schema

Het schema
Auteur : PA0HRX

zondag 23 oktober 2011

Ferriet deel 5 : Nieuwe inzichten

Door de metingen op de workshop waar we vast stelden dat de AL-waarde zich niet-lineair bedroeg bij verschillende spoellengtes en door een gevonden artikel op internet van Dan McGillis 12/06 " Calculating the inductance of a Ferrite Rod-cored coil " die dat nog eens bevestigde ben ik opnieuw aan het meten geslagen thuis in de shack.
Zie Rod-cored coil
Ik heb 4 spoelen gewikkeld met verschillende windingen en daardoor ook van verschillende spoellengtes .Deze opnieuw als parallelkring opgesteld en daarvan zo nauwkeurig mogelijk ( losse koppeling van scoop én meetzender) de resonantie van bepaald , de zelfinductie uitgerekend en uiteindelijk ook de AL waarde . Dit alles in een werkblad gezet en een curve bepaald .
Toen heb ik alles herrekend door twee waarden te berekenen waarvan mijn gezochte waarde ergens ertussen in ligt .Door deze werkwijze is het zeker dat mijn uitkomst ertussen ligt .U kunt dit het beste volgen op het bijgevoegde overzicht


U ziet zelf in de gele velden dat mijn twee uitersten slechts één wikkeling verschillen .Ik heb een nieuwe spoel gewikkeld met het grootste aantal van die twee ,want het is gemakkelijk er één af te halen dan er één bij te wikkelen .
Om kort te zijn : het is gelukt . Ik heb nu als resonantiefrequentie met 27 pF perfekt 3550kHz bij 21 wnd .

Was dit alles nu de moeite waard ?
Voor mij wel , ik heb veel geleerd en hoop anderen hier ook plezier mee te doen .
Moet ik dit allemaal begrijpen om zoiets samen te steken ?
Tuurlijk niet , als ge kunt solderen kom je al héél ver.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten