Een vos verliest wel zijn haar maar niet zijn streken !

Bouw van een ARDF-ontvanger stap voor stap.

Het schema

Het schema
Auteur : PA0HRX

donderdag 13 oktober 2011

De antennekring
De antennekring bestaat uit de spoel L2 in samenwerking met de gecombineerde condensatoren C6;C8;C9 en trimmer C7. Om de kring te berekenen herleiden we de verschillende condensatoren tot één condensator.Hiervoor nemen we voor C7 de middelste waarde ( 30p) en de ingangscapaciteit verwaarlozen we . Deze laatste kan toch gecompenseerd worden door de trimmer.
C8 en C7 staan parallel en mogen we dus gewoon samentellen en we verkrijgen dan 30p + 47p = 77p. We nemen gemakshalve 80 p en noemen deze Cv .Het resultaat wordt dan een serieschakeling van C6 met Cv en C9.
Om het resultaat te berekenen moeten deze condensatoren samengeteld worden zoals een parallelschakeling van weerstanden 1/Ct=  1/C6 + 1/Cv + 1/C9 en wordt dus 1/Ct = 1/100 + 1/80 + 1/100 en levert als uitkomst 1/Ct = 8/800 + 10/800 + 8/800  =     26/800.
Nu de breuk omkeren en we krijgen als resultaat   800/26  =  28p  afgerond.
Als we 3,550MHz als midden van de ARDF-band nemen kunnen we nu ook de zelfinductie berekenen met de bekende formule .Maar het snelst gaat dit met een handig programmaatje van DL5SWB
mini_ring_core_calculator
Het resultaat is afgerond 72µH. Het is deze waarde die we moeten verkrijgen met een aantal wikkelingen op de ferrietstaaf.Dat wordt een volgende aflevering.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten