Een vos verliest wel zijn haar maar niet zijn streken !

Bouw van een ARDF-ontvanger stap voor stap.

Het schema

Het schema
Auteur : PA0HRX

woensdag 19 oktober 2011

Ferriet deel 3 : Overpeinzingen

Gisteren ging onze vlieger niet op , vandaag heb ik een donkerbruin vermoeden .Ik ben terechtgekomen bij een artikel uit QEX van juli/augustus 2008 met als titel
" Observations on Ferrite Rod Antennas " door Jack R, Smith K8ZOA.
Ik beperk mij tot een frase uit het begin van zijn artikel : The behaviour of practical ferrite rod antennas is anything but simple !Vrij vertaald wordt dit " het gedrag van een ferrietantenne is alles behalve simpel en ik ga verder met de valkuilen zijn die hij opnoemt in verband met de µeff ( effectieve permeabiliteit)
Even kort ter verduidelijking , de permeabiliteit is een faktor die weergeeft hoe goed het beoogde materiaal de magnetische veldlijnen ( flux) bundelt t.o.v. de lucht .Ge kunt het een beetje verstaan als " magnetische versterking".
De permeabiliteit is afhankelijk van :
1. Het type van materiaal .
2. De lengte van de spoel in verhouding met de lengte van de staaf.
3. De verhouding van de diameter van de staaf tot zijn lengte.
4. De positie van de spoel op de staaf.
5. De verhouding van de draaddiameter t.o.v. de ruimte tussen de windingen.
6. De frequentie.

Om er één uit te pikken , hieronder een link die de curve weergeeft van de invloed van de verhouding lengte/diameter op de effectieve permeabiliteit.
http://www.magneticsgroup.com/pdf/erods.pdf
Grafiek µeff
Het is hier niet de bedoeling om dit allemaal uit te spitten en dus gaan we over naar het meer ( radio)amateuristisch gebruik van ons experiment , namelijk de try and error methode .

Geen opmerkingen:

Een reactie posten