Een vos verliest wel zijn haar maar niet zijn streken !

Bouw van een ARDF-ontvanger stap voor stap.

Het schema

Het schema
Auteur : PA0HRX

maandag 17 oktober 2011

Ferriet:deel 1 : Bepaling AL-waarde

Omdat we met een onbekende ferrietstaaf aan het werken zijn , wou ik toch eens proberen om de AL-waarde te bepalen . De AL-waarde komt men vaak tegen in de literatuur en is een soort " bepalingsfaktor" waarmee men snel het gewenst aantal wikkelingen kunt berekenen als men de zelfinductie weet . AL wordt vaak ( niet altijd) bepaald bij 100 wikkelingen en wordt dan uitgedrukt in µH/100wnd.Maar daarover later meer .Ik heb dus geduldig 100 windingen op een kartonnen kokertje dat nèt over de ferrietstaaf kon gewikkeld en daarover een bekende condensator van 100pF in parallel geplaatst.Deze ontstane parallelkring zal dan opslingeren tot een maximum als de resonantiefrequentie wordt bereikt . Dus een max amplitude van het meetsignaal bij het doordraaien van de frequentie geeft de juiste waarde aan .Zie onderstaande foto.


Voor de bepaling van de zelfinductie gebruik ik weer het reeds vermelde programmaatje en moet ik tevens nog de lastcapacitiet van de oscilloscoopprobe + de ingangscapaciteit van de scoop meerekenen .Ik kom totaal aan 140pF .Tezamen met de resonantie frequentie van afgerond 467kHz verkrijgen we een zelfinductie van 830µH .Omdat deze voor 100 windingen zijn is dit dus tevens de AL-waarde .Dit is niet onaardig , daar ge deze waarde wel eens tegenkomt in de datasheets.

Hieronder de opstelling met de 100 windingen en de inkoppeling met de blauwe draad die met de meetzender is verbonden . De inkoppeling moet zo los mogelijk gebeuren om zo weinig mogelijk invloed te hebben op het meetresultaat.
Wat hebben we geleerd vandaag ?
De AL-waarde is 830 µH/100wnd voor onze ferrietstaaf

Geen opmerkingen:

Een reactie posten